Naše značka

Oznámení o ochranné známce: Magic Wrap ®

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás informovat, že název služby a výrobků presentované a používané jako Magic Wrap ®, jsou zaregistrované ochrannou známkou naší společností MEDI BEAUTY s.r.o. Jakékoliv neoprávněné užití či zneužití této ochranné známky je výslovně zakázáno a představuje porušení práva ochranných známek, autorského práva, dalších práv průmyslového vlastnictví a práva proti nekalé soutěži. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Hlavní funkcí ochranné známky je identifikovat výrobce nebo poskytovatele služby a jednoznačně jej odlišit od ostatních výrobců a poskytovatelů stejných nebo podobných výrobků a služeb. Zákazník se tak může lépe orientovat, pokud vyhledává zboží nebo službu určitých parametrů nebo určité kvality.

Certifikát, který Vám vydalo školící centrum, Vás opravňuje k licenčnímu publikování značky, pouze za předpokladu používání kompletního profesionálního systému a originálního spotřebního materiálu Magic Wrap poskytovaného exklusivním distributorem systému: MEDI BEAUTY s.r.o., případně jeho zástupcem uvedeném na oficiální webové stránce magicwrap.cz. Publikováním se rozumí trvalé užívání značky a jeho sdělování veřejnosti.

Naše společnost investuje nemalé finační prostředky do reklamních kampaní na propagaci značky Magic Wrap ®. Z toho důvodu si také nepřejeme, aby v některých případech salon prezentoval a komerčně využíval službu pod značkou Magic Wrap ®:

Doklady k ochranné známce:

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví - číslo spisu /zápisu: 494869 / 332762


Copyright © MEDI BEAUTY s.r.o.

Všechny texty, obrázky a videa na našich webových stránkách podléhají autorskému právu. Autorské právo je v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací).

Tyto informace jsou zpřístupněny pouze pro naše obchodní partnery a salony vlastnící naši licenci (certifikát): toto upozornění říká, že MEDI BEAUTY s.r.o. výhradní distributor Magic Wrap pro ČR a SR, dává svolení k použití našeho loga, obrázků, textů a fotografií atd., našim partnerům,  pro marketingové materiály v tisku nebo na webových stránkách. Fotografie spolupracujících známých osobností, mohou být použity pouze po dohodě!

 

 

 

 
 

 

MEDI BEAUTY s.r.o. © 2019