Causa Subita

Causa Subita

Causa Subita

Napsalo o nás..

CAUSA SUBITA je odborný časopis pro lékaře v 1. linii vycházející od ledna 1998. Jako měsíčník vychází od ledna 1999. Vydavatelem je společnost International Medical Publicatins, s.r.o.
Časopis předkládá přehledné články s praktickými závěry a doporučeními, farmakologické přehledy, terapeutické guidelines, kazuistiky, monitoring nejdůležitějších zdravotnických témat z denního tisku, odborné testy a informace farmaceutických firem. Vytváří interaktivní prostředí mezi našimi předními odborníky z různých medicínských oborů a lékaři v terénu. Autory článků jsou špičkoví odborníci z řad českých lékařů. CAUSA SUBITA je praktickým pomocníkem při každodenní lékařské praxi.
Zdarma je distribuován všem praktickým lékařům, pediatrům, ambulantním internistům a ambulantním gynekologům v ČR. Pro lékaře ostatních specializací je možnost celoročního předplatného.
Vychází 5x ročně v nákladu 13 000 výtisků.
Od roku 1999 byl časopis vyhodnocován na základě dat čerpaných z průzkumů čtenosti zdravotnických periodik firmou MDM (Medical Data Management, s.r.o.) a také firmou Exmarket Marketing Team s.r.o. , Brno (nyní Cegedim) jako nejčtenější časopis lékařů 1. linie.

http://www.causa-subita.cz/main.php

Odkaz na aktuální číslo:

http://issuu.com/causa-subita/docs/causa_subita_1_2015_final

MEDI BEAUTY s.r.o. © 2019